Manteniment professional: una entrevista bianual i un manteniment "inventari" cada 6 anys

Cada 2 anys, en principi, heu de rebre els vostres empleats (ja siguin CDI, CDD, a temps complet o a temps parcial) com a part d’una entrevista professional. Aquesta freqüència s’avalua de data a data, cada dos anys.

Aquesta entrevista bianual se centra en l'empleat i la seva carrera professional. Permet acompanyar-lo millor en les seves perspectives de desenvolupament professional (canvi de càrrec, promoció, etc.), i identificar les seves necessitats formatives.

També s'ofereix una entrevista professional als empleats que reinicien la seva activitat després de determinades absències: permís de maternitat, permís parental per estudis (complet o parcial), permís per cuidador, permís d'adopció, permís sabàtic, període de mobilitat voluntària segura, aturada llarga o al final de la malaltia. d'un mandat sindical.

Al cap de 6 anys de presència, aquesta entrevista permet fer un inventari resum de la carrera professional de l’empleat.

Un conveni d'empresa o, en el seu defecte, un acord de sucursal pot definir una periodicitat diferent de l'entrevista professional així com altres mètodes d'avaluació de la carrera professional.

Entrevista professional: es permet l’ajornament

Per als empleats que treballen a la seva empresa abans ...