Acomiadament: definició

Hi ha dues formes d’acomiadament:

acomiadament disciplinari; l’acomiadament del conservatori.

L’acomiadament disciplinari és una sanció disciplinària. El contracte de treball està suspès durant diversos dies. L’empleat no ve a treballar i no cobra.

En aquesta situació, l’acomiadament ha d’incloure una data d’inici i de finalització.

L’acomiadament protector permet una suspensió immediata del contracte de treball a l’espera d’una sanció definitiva, el procediment del qual requereix un temps determinat.

Acomiadament al Conservatori seguit d’un acomiadament disciplinari

L’acomiadament del conservatori pot resultar en:

l'adopció d'una sanció lleugera després de les explicacions convincents de l'empleat sobre el seu comportament defectuós (advertència, etc.) o fins i tot cap sanció; una transformació en un acomiadament disciplinari (no necessàriament d’una durada equivalent); a l’hora de prendre una sanció més severa: trasllat disciplinari, retrocés, fins i tot acomiadament.

si, podeu convertir un acomiadament al conservatori en un acomiadament disciplinari.

Podeu decidir pronunciar un acomiadament disciplinari com a sanció mentre es va col·locar l’empleat