Una ordenança de data 21 d’agost de 2019 va aclarir els procediments per implementar Pro-A, en exigir als agents socials que negocien a nivell de branques professionals els acords que determinin les certificacions elegibles per al sistema.
Un cop conclosos, aquests acords es presenten a la Direcció General del Treball, que procedeix a la seva pròrroga emetent una ordre publicada al Diari Oficial.

Com a recordatori, aquesta extensió està subjecta al compliment de criteris que acreditin un canvi significatiu d’activitat dins del sector afectat. L’administració també té en compte el risc d’obsolescència de les habilitats dels empleats.
Depenent de les disposicions negociades a nivell d’oficina, correspon a la Uniformació cobrir totalment o parcialment els costos educatius, així com els costos de transport i allotjament incorreguts en virtut del Pro-A, sobre la base de una suma global. Si l’acord de sucursal estès pel Ministeri de Treball ho preveu, l’OPCO pot incloure en la seva cobertura la retribució i les despeses socials legals i contractuals dels empleats, dins del límit del salari mínim per hora.

Nota: quan la formació té lloc durant el temps de treball, l'empresa ha de mantenir ...

Continueu llegint l'article al lloc original →

LLEGIR  Sistemes d'informació híbrids i seguretat, un retorn a la realitat