Un dels meus empleats, que pren drogues i m'ha robat diners a la meva botiga, va ser acomiadat per mala conducta per aquest motiu. M’acusa d’haver mencionat això als clients i, per tant, considera que el seu acomiadament es va produir en circumstàncies vexatòries. Tot i que ha comès una falta, es pot compensar?

El Tribunal de Cassació va recordar que fins i tot quan estigui justificat per una falta greu del treballador, l'acomiadament pot ocasionar a aquest, per les circumstàncies vexatòries que l'han acompanyat, un perjudici del qual es fonamenta la indemnització.

Tenia, en el passat, una jurisprudència ja establerta segons la qual el fons d'una demanda de danys i perjudicis a causa de les vexatòries condicions de la resolució del contracte de treball és independent dels mèrits d'aquest últim.

En el present cas, un empleat (gerent del bar) havia presentat al tribunal industrial una demanda per danys i perjudicis morals causats per les circumstàncies del seu acomiadament per falta greu que, segons ell, són vexatoris. Va retreure al seu empresari que s'hagués difós en públic els motius del seu acomiadament evocant que estava prenent ...

Continueu llegint l'article al lloc original →

LLEGIR  LinkedIn: trobeu nous clients CADA DIA.