Cursos de ciberseguretat: més de 600 beneficiaris a finals de 2021

En el marc de France Relance, el govern ha destinat 1,7 milions d'euros d'inversió a la transformació digital de l'Estat i els territoris. Aquest pla inclou un "component de ciberseguretat", pilotat per l'ANSSI, que ascendeix a 136 milions d'euros durant el període 2021-2022.

Dirigit principalment a jugadors vulnerables a ciberatacs de baix nivell, s'ha dissenyat un suport en forma de "cursos de ciberseguretat". Molt modular, es pot adaptar a les entitats més madures que vulguin comptar amb una avaluació de la seguretat dels seus sistemes d'informació i suport per aconseguir un nivell de protecció adaptat als reptes i al nivell d'amenaça a què s'enfronten.

A través d'aquests cursos, l'objectiu és inculcar una dinàmica per a una millor consideració de la ciberseguretat i mantenir-ne els efectes a llarg termini. Permeten donar suport a cada beneficiari en tots els aspectes necessaris per a la implantació d'un enfocament de ciberseguretat:

A nivell humà aportant competències, a través de proveïdors de serveis de ciberseguretat a cada beneficiari per definir l'estat de seguretat del seu sistema d'informació i el treball.