Al final d'aquest curs, seràs capaç de:

  • resumir i sintetitzar taules de dades mitjançant gràfics senzills;
  • utilitzar mètodes de visualització adequats per a l'anàlisi exploratòria multidimensional;
  • interpretar els resultats de l'anàlisi factorial i la classificació;
  • reconèixer, en relació amb el problema i les dades, el mètode adequat per explorar un conjunt de dades segons la naturalesa i l'estructura de les variables;
  • analitzar les respostes a una enquesta;
  • implementar un mètode per analitzar dades textuals
  • implementar els mètodes factorials i de classificació al programari lliure R

En resum, seràs autònom en la implementació i interpretació d'anàlisis exploratòries multidimensionals.

Continueu llegint l'article al lloc original →

Continueu llegint l'article al lloc original →

LLEGIR  La màscara obligatòria als negocis ... amb algunes excepcions