A través de les seves múltiples experiències, l'home ha descobert quines són les millors espècies de fusta per satisfer cadascuna de les seves necessitats en materials o fonts d'energia.

El primer objectiu d'aquest MOOC és connectar la fusta com a teixit de l'arbre i la fusta com a material de la vida humana. A la cruïlla d'aquests dos mons, es troba l'anatomia, és a dir, l'estructura cel·lular, que permet entendre gairebé totes les propietats de la fusta.

L'anatomia també permet identificar les diferents espècies de fusta i aquest és el segon objectiu del MOOC: aprendre a reconèixer la fusta a dues escales diferents, la del microscopi i la del nostre ull.
Aquí no es tracta de caminar pel bosc, sinó per EL BOSC.