Imprimir amistós, PDF i correu electrònic

La llei del "futur professional" preveu que les cotitzacions i els increments els puguin pagar els empresaris sobre el CPF dels empleats. En particular, les aportacions correctores i complementàries previstes en els convenis d'empresa, etc.

Ma Caisse de depots i consignations amplia la plataforma a contribucions que actualment les empreses també poden complementar el CPF amb sumes que es destinaran a projectes de formació específics per a les necessitats de les empreses i els seus empleats.

Personal actiu Les empreses poden fer una dotació “activa” des del 3 de setembre de 2020, cal destacar que no permet el reemborsament ni la destinació dels diners a un curs de formació específic per a l'empleat. A finals de desembre de 2020, aproximadament 1 empreses havien utilitzat aquest sistema per a 800 beneficiaris i un finançament total d'uns 4 milions d'euros.

Quatre tipus de dotació: Dotació voluntària: per participar en el finançament d’un projecte de formació o per augmentar el “pressupost de formació” dels empleats per animar-los a formar-se. Drets addicionals: implementar un conveni col·lectiu que proporcioni aliments més favorables. Drets correctius: pagar els 3 € de drets correctors relacionats amb les entrevistes professionals. Aquesta obligació és aplicable

LLEGIR  Foto de grup a la web de l'empresa: està protegida la imatge d'un empleat?