Al final d'aquest curs, seràs capaç de:

 • posar-te en una situació d'ensenyament:

  • preparar cursos teòrics i pràctics d'informàtica,
  • organitzar aquests cursos en una progressió,
  • posar en pràctica l'ensenyament a l'aula: des de l'activitat fins al suport de l'alumnat,
  • per gestionar l'avaluació dels aprenentatges previs i la millora de l'assignatura.
 • qüestionar i criticar la seva pràctica docent
 • treballar amb el programari i les eines organitzatives específiques d'aquest curs

Aquest Mooc permet adquirir o consolidar les bases pràctiques de l'ensenyament de l'INS a través d'una pedagogia per l'acció. Gràcies a activitats de simulació professional, intercanvis dins d'una comunitat de pràctiques, avaluació entre iguals i el seguiment de lliçons d'epistemologia i didàctica de la informàtica, permet aprendre a ensenyar informàtica a batxillerat o fer un pas enrere. a partir dels seus propis mètodes d'ensenyament.

Forma part d'un curs de formació complet, inclòs pel que fa als fonaments de la informàtica que s'ofereix en un MOOC complementari “Numerical and Computer Science: the fundamentals´´ també disponible a Fun.

A França, això permet preparar-se per ensenyar a batxillerat amb el pas del CAPES

Ciències informàtiques.

Continueu llegint l'article al lloc original →