publicat el 08.07.15 actualitzat el 22.09.20

L’assessorament per al desenvolupament professional (CÉP) és una oportunitat perquè cada persona activa faci un balanç de la seva situació professional i, si cal, desenvolupar, formalitzar i implementar una estratègia orientada al desenvolupament professional, a la integració , desenvolupament d’habilitats, certificació professional, mobilitat interna o externa, reciclatge, transició professional, represa o creació d’activitat, etc.

Contribueix, al llarg de la vida laboral d’una persona, a millorar la seva capacitat per prendre les seves pròpies decisions professionals i a evolucionar, en particular augmentant les seves competències, desenvolupant-ne les competències i accedint a noves qualificacions. professional.

Computer Graphics Per tal d’informar i donar millor suport als treballadors, s’està reforçant l’assessorament en desenvolupament professional (CÉP). Les disposicions que la llei preveu per a la llibertat d’elecció del futur professional promulgades 5 2018 setembre, condueixen a una reorganització del panorama dels operadors que ofereixen aquesta oferta de serveis des de l’1 de gener de 2020. De fet, Pôle emploi, les missions locals, el Cap Emploi i l’Associació per a l’ocupació d’executius (Apec) continuen '' ser operadors CÉP. No obstant això, han estat seleccionats per nous operadors