Al final d'aquest curs, seràs capaç de:

  • Identificar diferents facetes de la noció d'atractiu territorial,
  • Identificar els seus reptes,
  • Conèixer les eines i palanques d'acció.

Aquest curs pretén presentar les diferents facetes de la noció d'atractiu territorial, les qüestions que planteja així com les eines i palanques per a accions concretes que hi puguin donar resposta. L'atractiu i el màrqueting territorial són temes estratègics per als actors territorials la professionalització dels quals volem donar suport.

Aquest MOOC s'adreça a professionals del desenvolupament econòmic dins de diferents estructures: desenvolupament econòmic, turisme, agències d'innovació, agències d'urbanisme, clústers de competitivitat i parcs tecnològics, CCI, serveis econòmics, atractiu i comunitats internacionals, consultores i agències de comunicació especialitzades en màrqueting/atractiu territorial, futur professionals del desenvolupament econòmic: EM Normandie, Grenoble Alpes University, IAE de Pau, IAE de Poitiers, Sciences-Po, escoles i instituts d'urbanisme, etc.

Continueu llegint l'article al lloc original →