L'increment de la taxa de la bonificació parcial d'activitat està oberta especialment als sectors l'activitat dels quals depèn de sectors relacionats amb el turisme, la restauració, l'esport, la cultura, el transport de viatgers i els esdeveniments. Aquests són els anomenats sectors "relacionats".
La llista d’aquests sectors d’activitat es fixa per decret.

Aquesta llista es va tornar a modificar mitjançant un decret publicat a Diari oficial el número de gener 28 2021.

Les empreses afectades han de patir una reducció de la facturació d'almenys el 80%, les condicions de les quals es fixen per reglament.

Increment de la bonificació parcial d’activitat: declaració jurada

Un decret del 21 de desembre de 2020 havia establert una altra condició per a determinats sectors d’activitat. Les empreses que tinguin com a activitat principal han d’acompanyar la seva sol·licitud d’indemnització amb una declaració jurada que indiqui que tenen un document redactat per un comptable, un tercer de confiança, que certifiqui que aconsegueixen almenys el 50% de la seva facturació amb determinades activitats.

Aquest certificat l'emet el comptador col·legiat després d'una missió d'assegurament d'un nivell raonable. La missió d'assegurament cobreix, en funció de la data de creació de l'empresa:

sobre la facturació de l'any 2019; o per…