La meva empresa ha superat el llindar de 50 empleats i, per tant, calcularé l’índex d’igualtat professional. Pertanyem a un SIU. Hi ha normes específiques en aquest context?

Pel que fa a l’índex d’igualtat professional i a la UES, s’han de fer certes aclariments sobre, en particular, el marc per al càlcul i la publicació dels resultats.

Sobre el nivell de càlcul de l’índex en cas d’UES

En presència d’un UES, reconegut per conveni col·lectiu o per decisió judicial, tan bon punt el CSE s’estableixi al nivell de l’UES, els indicadors es calculen al nivell de l’UES (Codi del treball, art. 1142-2-1).

En cas contrari, l’índex es calcula a nivell d’empresa. No importa si hi ha diversos establiments o si l’empresa forma part d’un grup, el càlcul dels indicadors es manté al nivell de l’empresa.

Sobre la determinació de la plantilla que requereix calcular l’índex

L'índex és obligatori a partir de 50 empleats. Si la vostra empresa forma part d’una UES, aquest llindar s’avaluarà al nivell de la UES. Independentment de la mida de les empreses que el formen, la plantilla que es té en compte per al càlcul de l’índex és la plantilla total de la UES.

Sobre la publicació de l’índex

El Ministeri de Treball especifica