Al final d'aquest curs, seràs capaç de:

  • Comprendre amb detall els principis i els problemes de la ciència oberta
  • Mobilitza un repertori d'eines i enfocaments que permetin l'obertura del teu treball de recerca
  • Anticipar futurs canvis de pràctiques i normatives en la difusió del coneixement científic
  • Alimenta la teva reflexió sobre la recerca, el doctorat i la relació entre ciència i societat

Descripció

Accés lliure a publicacions i dades científiques, transparència de la revisió per iguals, ciència participativa... la ciència oberta és un moviment polimòrfic que aspira a transformar radicalment la producció i la difusió del coneixement científic.

Aquest MOOC et permet entrenar al teu ritme en els reptes i pràctiques de la ciència oberta. Reuneix les aportacions de 38 ponents dels serveis de recerca i documentació, entre ells 10 doctorands. Des d'aquests punts de vista variats, s'ha donat espai a diferents enfocaments de l'obertura de la ciència, en particular en funció de les disciplines científiques.

Continueu llegint l'article al lloc original →