La síntesi professional és un exercici de selecció i replicació d'idees mestres simplificades per facilitar la presa de decisions i l'acció. la escrivint un resum professional No és insignificant, especialment des de llavors l'esperit de la síntesi no és una disposició natural molt comuna. L'exercici de la síntesi professional és més complicat quan es tracta de seguir un pla predefinit, crear caixes per a arreglar les diferents idees. Tant si es tracta d'una presa de notes com d'un informe, diversos criteris defineixen la escrivint un resum professional reeixida. Per esbrinar com escriure un resum professionalAquests són alguns consells i consells.

El que la síntesi professional no és

La síntesi professional no és una tesi per als estudiants. Fins i tot si demana un assaig amb un pla amb dues o tres parts al voltant d'un tema específic, aquí no es tracta d'oferir una anàlisi personal. En altres paraules, la síntesi no es deixa a la vostra discreció.

És l'estudi d'un arxiu o d'un document en si, de manera que no es tracta de tractar o no tractar aquesta o aquella part d'aquest fitxer. Aquesta última ha de ser tractada en la seva totalitat i la informació no pot ser valorada personalment per l'autor del document. No es pot afegir informació addicional al fitxer que es processarà i la seva subjectivitat està prohibida.

El resum professional és encara menys una nota administrativa. Si els dos escrits presenten un punt comú en les característiques que posseeixen, la síntesi professional es distingeix per la seva absoluta objectivitat. A través de la seva cultura general, l'empleat ha de posar el subjecte en un context general en termes de síntesi.

Què és un resum professional i per què escriure'n un?

La síntesi professional és un resum estructurat i estructurat d'una manera clara i dinàmica per a un propòsit específic. Simplifica un document com un article, un reglament, un estàndard, un fitxer complet, un llibre.

Es tracta d'un conjunt d'elements que formen una composició coherent i ordenada on les idees estan vinculades d'acord amb un raonament ben establert. La síntesi professional es distingeix de la superflu, queda neutral i objectiu sense marca d'enunciació, de parcialitat, ni de judici personal sobre les idees que desenvolupa. També és fidel a les idees dels autors sense intentar dividir-los o extrapolar-los.

És important escriviu un resum professional per permetre al receptor prendre una decisió i actuar amb eficàcia. La quantitat d'informació disponible és enorme i les moltes àrees a cobrir no sempre permeten analitzar-ne el temps o les habilitats. D'aquí la necessitat d'escriure i distribuir notes resumides.

Objectiu de la síntesi professional

Abans de començar a escriure i recollir informació, primer heu de definir el propòsit d'un resum professional. Establir un objectiu per a la síntesi ajuda a aclarir què i qui servirà. A diferència d'una síntesi de competicions, escriviu un resum professional es fa de forma bastant lliure mentre es presta especial atenció a les necessitats del negoci.

Per tant, hem d'identificar qui està escrivint la síntesi professional. La síntesi i el vocabulari utilitzats s'adaptaran segons el seu públic. Per tant, si el document està destinat a un tècnic informàtic, serà normal utilitzar un vocabulari tècnic, però, aquest vocabulari s'evitarà si el document es dirigeix ​​a un advocat o un comptador.

En aquesta etapa, també és important conèixer el nivell de coneixement del subjecte del seu interlocutor. Si aquest és un neòfit, la síntesi haurà de tenir una visió global del subjecte i caldrà centrar-se en els aspectes més interessants si l'interlocutor és una persona no neòfita.

Saber també per a què serveix la síntesi escrita també és essencial. Aquest pas permet saber si la síntesi servirà per formular una opinió sobre un tema, prendre una decisió, buscar una solució a un problema, aprofundir en un informe, verificar una informació, etc. L'enfocament del subjecte dependrà, per tant, de l'objectiu perseguit, així com de la recerca d'informació.

Recerca i priorització de la informació

La recollida d'informació necessària per escriure és feta a través de la lectura. Quan es tracta de sintetitzar un text, la recopilació d'informació passa per la cerca de l'estructura del text (títols, subtítols, intenció de l'autor, etc.) i la recopilació d'informació important. El propòsit de recollir informació és saber on està la informació i com s'organitza.

No consisteix a entendre ni analitzar el contingut d'aquests. Durant aquesta etapa, serà necessari suprimir tot allò que és superflu per conservar només l'essencial. En concret, la recerca d'informació ve després d'haver definit el seu objectiu i les seves necessitats. Consisteix en diverses parts en què hem de respondre a les preguntes que, quan, què, com, quant, per què (per definir les causes), per a què (per definir els objectius). Les parts es fan més riques a mesura que evoluciona la recerca.

És vital no utilitzar frases llargues, sinó triar acuradament les paraules clau per facilitar la síntesi d'una idea. Al final de la recerca d'informació, és important pensar prioritzar-los en cada part, prestant especial atenció a paraules clau importants. La recopilació i priorització de la informació és un pas essencial per ajudar a construir un pla clar i precís.

Construcció d'un pla de síntesi professional

Per construir el pla per a síntesi professionalhem de destacar els aspectes més importants d'aquest, els que mereixen una atenció especial. El pla es construeix lliurement segons si es tracta d'una síntesi temàtica (amb una visió general del subjecte), una síntesi de causes-conseqüències o una síntesi de proposicions.

Totes les idees recollides s'han d'integrar en el pla relacionant les idees més importants amb l'esquema. El pla ha d'estar en línia amb el tema de la síntesi i ha de respectar un cert equilibri. Les parts i subpartes han de tenir una mida substancialment igual i ser d'interès aproximadament equivalent.

La construcció del pla no ha de ser complexa, sinó clara, lògica i fàcil d'entendre. La primera part es pot reservar per a l'anàlisi de les causes i les dades corresponents d'un problema. Per a la segona part, podem presentar les conseqüències relacionades amb aquest problema, proposar possibles solucions i les condicions per a la seva implementació.

Escriure un resum professional Se sol fer en dues o tres parts, però aconsella limitar-se a dues parts. El pla s'ha de mostrar de forma destacada al document perquè totes les parts es puguin identificar fàcilment. Es recomana materialitzar per una numeració per a parts (I i II) i subparts (A i B o 1 i 2). Cada part i subpart ha d'estar precedida d'un títol. A més de les dues parts del desenvolupament, la síntesi professional també pot tenir una introducció i una conclusió.

El desenvolupament sol variar d'acord amb el tema, però la introducció i la conclusió gairebé sempre tenen el mateix paper. Així, la introducció informarà al destinatari sobre el propòsit de la síntesi, les causes que motiven, la importància i l'interès d'aquest. La presentació ha de ser precisa, breu i completa. Un parell de línies són suficients per dir el que hi ha a la sinopsi.

En alguns casos, per a escriviu un resum professionaluna introducció no és necessària i es pot ignorar ja que tendeix a recordar coses obvis. Però és de gran benefici, especialment per garantir que el destinatari us entengui. També us permet recordar el context, si la síntesi s'ha de llegir diverses vegades.

Pel que fa a la conclusió, ha de fer més que resumir el document, és una resposta al problema plantejat en la síntesi. Repeteix àmpliament les recomanacions per presentar les solucions advocades per l'autor i no té el paper d'aportar nous elements en relació amb el desenvolupament del pla.

Escriure el resum professional

Una vegada que el pla està construït, hem de procedir a la escrivint un resum professional. Les regles generals per escriure documents també s'apliquen a l'escriptura resumida. Les frases han de ser breus en paràgrafs ben estructurats i en un vocabulari comprensible. L'estil i la sintaxi de la nota de resum han d'estar en línia amb els codis de la paraula escrita, sigui fluida, sobri i elegant si és possible.

Si alguns articles requereixen més explicacions, pot ser convenient tornar-los com a apèndix per fer més fàcil la lectura del document. En cas que la síntesi sigui llarga i excedeixi més de les pàgines 3, no dubti a inserir un resum. Les taules i els gràfics poden ser útils per acompanyar i il·lustrar textos. Cal parlar dels títols de les parts i subparties. Hem d'evitar l'enquadrament de títols massa pobres (història, context, per exemple). Els títols han de tenir cert poder i donar informació sobre els continguts del paràgraf.

Respecte als paràgrafs, és inútil que sigui massa lírica en voler construir oracions boniques, és millor defensar la claredat de les observacions amb frases curtes. Per al disseny, pot ser útil dividir la pàgina en columnes mencionant el pla detallat, la informació sintetitzada i les figures clau, gràfics, imatges per il·lustrar les observacions.

Altres normes de metodologia a respectar

Quan escriviu, és aconsellable generalitzar i no esmentar tots els detalls que no són útils. La generalització del resum elimina aquests detalls poc importants mentre es presenta informació important. A més, s’ha de procurar eliminar les marques d’oralitat, tics verbals, repeticions, vacil·lacions, etc.

Algunes paraules que pertanyen als tics verbals no tenen cabuda en l’escriptura, sobretot si no tenen un significat precís. Paraules com "com es diu", "és a dir" al principi dels paràgrafs es poden suprimir sense afectar el significat d'una frase. Per als exemples, és necessari limitar l'ús d'aquest últim i conservar només els més cridaners.

També es recomana reproduir el raonament i les expressions dels parlants. Si aquestes expressions són un llenguatge tècnic utilitzat per un parlant, poden ser molt útils per a la comprensió. És important refinar l'escriptura a mesura que avança l'escriptura i tornar a llegir.

Al final de la escrivint un resum professionalHeu de tornar a llegir-lo i tenir cura dels primers paràgrafs del vostre document, sovint llegits amb atenció pels diferents lectors de l'empresa.