El “Projecte de Transició Professional” (PTP) permet que tots els empleats mobilitzin la seva compte d'entrenament personal(CPF) per iniciativa seva, per tal de realitzar una acció formativa certificadora per al canvi d'oficis o professions.


Durant el projecte de transició professional, el treballador es beneficia d'un permís específic durant el qual se suspèn el seu contracte de treball. La seva remuneració es manté sota determinades condicions. Aquest sistema va substituir el permís individual de formació (CIF).


Comitès interprofessionals mixts regionals (CPIR) – associacions “Transitions Pro” (ATpro), també anomenat Transitions Pro, examinen les sol·licituds de suport financer per a projectes de transició professional. Cobreixen les despeses educatives, les retribucions i, si escau, determinades despeses complementàries relacionades amb la formació.


Per orientar-se en la seva elecció de reciclatge i en la realització del seu expedient, el treballador pot beneficiar-se del suport d'un assessor de desenvolupament professional (CEP). El CEP informa, orienta i ajuda el treballador a formalitzar el seu projecte. Proposa un pla de finançament.


En finalitzar el seu curs de formació, finalitza la suspensió del contracte del treballador. Torna al seu lloc de treball o