Des de l’1 de gener de 2019, com a part de la llei per a la llibertat d’elecció del futur professional, el CPF s’acredita en euros i ja no en hores.

Què és el compte d'entrenament personal?

El compte de formació personal (CPF) permet a qualsevol persona activa, tan bon punt accedeixi al mercat laboral i fins a la data en què exerceixi tots els seus drets de jubilació, adquirir drets de jubilació. formació que es pot mobilitzar al llarg de la seva vida professional. L’ambició del compte de formació personal (CPF) és, doncs, contribuir, a iniciativa de la mateixa persona, a mantenir l’ocupabilitat i a garantir la carrera professional.

Com a excepció al principi esmentat anteriorment, el compte de formació personal (CPF) es pot continuar finançant fins i tot quan el seu titular hagi fet valer tots els seus drets de pensió, i això sota de les activitats voluntàries i voluntàries que realitza.

RECORD
El compte de formació personal (CPF) va substituir el dret individual a la formació (DIF) l’1 de gener de 2015, amb la represa dels drets adquirits sobre aquest últim. La resta d'hores DIF no consumides es poden transferir al compte

Continueu llegint l'article al lloc original →

LLEGIR  Emprenedoria en l'economia circular