Convenis col·lectius: mal seguiment de la càrrega de treball d'un treballador en jornada determinada

Un empleat, columnista d'una empresa de ràdio, s'havia adjudicat el jutjat industrial després de constatar l'extinció del seu contracte de treball el 2012.

Va acusar el seu empresari de mancances pel que fa a l'execució de l'acord anual de pagament en els dies que havia signat. Va reclamar, doncs, la seva nul·litat, així com el pagament de diverses sumes, inclosa la recordatori de les hores extres.

En aquest cas, un conveni d'empresa signat l'any 2000 preveia la situació particular dels directius en dies de tipus fix. A més, una modificació d'aquest conveni, signada l'any 2011, va obligar a l'empresari, per a aquests treballadors, organitzar una entrevista anual de valoració que abastés: la càrrega de treball, l'organització del treball a l'empresa, l'articulació entre l'activitat professional. i la vida personal de l'empleat, la remuneració de l'empleat.

Tanmateix, l'empleat va afirmar que no s'havia beneficiat de cap entrevista sobre aquests temes, des del 2005 fins al 2009.

Per la seva banda, l'empresari va justificar haver organitzat aquestes entrevistes anuals per als anys 2004, 2010 i 2011. La resta d'anys va retornar la pilota a la pista de l'empleat, en considerar que corresponia a...

Continueu llegint l'article al lloc original →

LLEGIR  Construeix la teva resiliència