Convenis col·lectius: un empresari que no respecta les disposicions contractuals sobre treball a temps parcial modulat

El sistema de jornada parcial modulada permet adaptar el temps de treball d'un treballador a temps parcial segons els períodes alts, baixos o normals de l'activitat de l'empresa al llarg de l'any. Tot i que aquest sistema ja no es pot implantar des de l'any 2008 (llei núm. 2008-789 de 20 d'agost de 2008), encara afecta algunes empreses que continuen aplicant un conveni col·lectiu prorrogat o un conveni d'empresa celebrat abans d'aquesta data. D'aquí el fet que davant el Tribunal de Cassació segueixin sorgint certs conflictes sobre aquest tema.

Recent il·lustració amb diversos empleats, distribuïdors de diaris amb contractes a temps parcial modulats, que s'havien sotmès al tribunal industrial per demanar, en particular, la requalificació dels seus contractes en contractes indefinits a temps complet. Sostenien que el seu empresari havia reduït el seu temps de treball real, i que aquest era superior al volum d'hores addicionals autoritzades pel conveni col·lectiu (és a dir, 1/3 de les hores contractuals).

En aquest cas, va ser el conveni col·lectiu d'empreses de distribució directa qui va aplicar. Afirma així:
« Tenint en compte les especificitats de les empreses, l’horari laboral setmanal o mensual ...