Al final d'aquest curs, seràs capaç de:

  • Entendre millor l'organització i el programa del Grau Ciència de Dades per Disseny
  • Consolideu els vostres coneixements sobre el sector de la ciència de dades i els seus reptes
  • Prepareu i optimitzeu la vostra aplicació per al Grau en Ciència de Dades per Disseny

Descripció

Aquest MOOC presenta un grau d'enginyeria en Data Science de CY Tech, un curs de formació de cinc anys dedicat a Data Science. S'inicia amb quatre anys d'anglès al Bachelor Data Science by Design, i continua amb un any d'especialització en francès a l'escola d'enginyeria CY Tech (ex-EISTI).

Les “dades”, les dades, ocupen un lloc cada cop més important dins de les estratègies de moltes empreses o organitzacions públiques. Seguiment del rendiment, anàlisi del comportament, descoberta de noves oportunitats de mercat: les aplicacions són múltiples, i interessen diversos sectors. Des del comerç electrònic fins al finançament, passant pel transport, la investigació o la salut, les organitzacions necessiten talents formats en la recollida, l'emmagatzematge, però també en el tractament i la modelització de dades.

Amb una sòlida formació en matemàtiques i una pedagogia per projectes centrada en la programació, el títol d'enginyer obtingut al final de cinquè curs (realitzat després del Grau) dóna accés a diferents professions.

com ara analista de dades, científic de dades o enginyer de dades.

Continueu llegint l'article al lloc original →

Continueu llegint l'article al lloc original →

LLEGIR  Dret d'alerta del representant del personal: delimitació del camp d'actuació