Els descobriments científics de les últimes dècades sobre les emocions o la intel·ligència d'altres animals ens porten a mirar-los d'una altra manera. Posen en dubte la bretxa sorgida entre els humans i els animals i demanen una redefinició de les nostres interaccions amb altres animals.

Canviar les relacions humans-animals és tot menys obvi. Això requereix mobilitzar conjuntament les ciències biològiques i les ciències humanes i socials com l'antropologia, el dret i l'economia. I això requereix entendre la interacció dels actors associats a aquests temes, que provoquen conflictes i polèmiques.

Després de l'èxit de la sessió 1 (2020), que va reunir més de 8000 aprenents, us oferim una nova sessió d'aquest MOOC, enriquida amb vuit nous vídeos sobre temes molt actuals com les zoonosis, One Health, les relacions amb gossos al voltant del món, l'empatia animal, els biaixos cognitius en la nostra relació amb els animals, l'educació en ètica animal o la mobilització de la societat civil al voltant d'aquests temes.