Està en consonància amb:

l'estratègia nacional del núvol anunciat a mitjans de maig de 2021 pel Ministeri d'Economia, Hisenda i Recuperació, el Ministeri de Transformació i Servei Públic i la Secretaria d'Estat de Transició Digital i Comunicacions Electròniques; desenvolupament del sistema de certificació europeu relacionat amb els proveïdors de núvol, i més en particular pel nivell "alt" de certificació pel qual França demana l'equivalència amb SecNumCloud.

Les principals aportacions són:

aclariment dels criteris d'immunitat de les lleis extracomunitàries, més enllà dels requisits de localització existents, mitjançant requisits tècnics destinats a limitar l'accés a la infraestructura tècnica del servei per part de tercers i transferències no controlades i requisits legals específics relatius al prestador del servei i els seus vincles amb tercers. Aquests criteris legals s'han elaborat en estreta col·laboració amb la Direcció General d'Empresa (DGE); la implementació de proves d'intrusió al llarg del cicle de vida de la qualificació de SecNumCloud.

Aquesta revisió també té en compte les activitats de tipus CaaS (El contenidor com a servei) així com el feedback de les primeres avaluacions.

observacions,

Continueu llegint l'article al lloc original →

LLEGIR  Plans d'estalvi d'empleats: les principals mesures de la llei ASAP