Durant l'estat d'emergència sanitària de la primavera passada, les prestacions diàries de seguretat social es pagaven sense període d'espera. Però des del 10 de juliol, la suspensió del període d'espera havia finalitzat. Els assegurats van haver de tornar a esperar tres dies al sector privat i un dia a la funció pública abans de poder beneficiar-se de les prestacions diàries de malaltia. Només aquells identificats com a "casos de contacte" sotmesos a una mesura d'aïllament van continuar beneficiant-se de l'eliminació del període d'espera fins al 10 d'octubre.

Sense període d’espera

Fins al 31 de desembre, els assegurats que no puguin continuar treballant, fins i tot de forma remota, poden beneficiar-se de dietes des del primer dia de baixa mèdica sempre que es trobin en alguna de les situacions següents:

persona vulnerable amb risc de desenvolupar una forma greu d’infecció per Covid-19; persona identificada com a "cas de contacte" per l'assegurança mèdica; progenitor de fills menors de 16 anys o d’una persona amb discapacitat sotmesa a una mesura d’aïllament, desnonament o manteniment de la llar després del tancament de l’establiment de Inici

Continueu llegint l'article al lloc original →

LLEGIR  24 de juliol de 2020: pla de recuperació del turisme: el que està previst Com a destinació turística líder mundial, França veu seccions senceres de la seva economia greument afectades per les conseqüències de la pandèmia Covid-19. El govern ha desenvolupat un "pla de recuperació".