Al final d'aquest MOOC, tindreu una visió clara del procés de creació d'un negoci i l'opinió de diversos experts en la matèria. Si tens un projecte creatiu, tindreu les eines per fer-lo realitat. Al final del curs, coneixeràs en particular:

  • Com avaluar la validesa, la viabilitat d'una idea innovadora?
  • Com passar d'idea a projecte gràcies a un Model de Negoci adaptat?
  • Com configurar un pla de negoci financer?
  • Com finançar l'empresa innovadora i quins són els criteris per als inversors?
  • Quina ajuda i assessorament estan disponibles per als líders del projecte?

Descripció

Aquest MOOC es dedica a la creació d'empreses innovadores i integra tot tipus d'innovació: tecnològica, en màrqueting, en el model de negoci o fins i tot en la seva dimensió social. La creació es pot veure com un recorregut format per etapes clau: de la idea al projecte, del projecte a la seva realització. Aquest MOOC proposa descriure en 6 mòduls cadascuna d'aquestes fases essencials per a l'èxit del projecte emprenedor.

Les cinc primeres sessions van reunir un total de prop de 70 inscrits! Entre les novetats d'aquesta sessió, podreu descobrir dos vídeos del curs: el primer presenta els Models de Negoci d'empreses d'impacte i el segon se centra en l'ecosistema de l'ESS. Aquests conceptes han guanyat importància en la creació d'empreses innovadores.