• descriure els mecanismes fluvials essencials i calcular les condicions de cabal als rius (predicció de cabals, càlcul de profunditats d'aigua) almenys per mètodes aproximats,
  • plantejar correctament els problemes: amenaces al riu, amenaces que el riu suposa per als residents locals (en particular el risc d'inundació)
  • Adquirir una major autonomia i creativitat gràcies a una millor comprensió del seu context laboral.

El seguiment del curs i l'expedició de certificats són gratuïts

Descripció

Aquest curs aborda la dinàmica dels rius gestionats a partir d'exemples de terrenys d'interès demostrat tant per als països del sud com del nord (Benín, França, Mèxic, Vietnam, etc.).
Ha de permetre perfeccionar i enriquir els teus coneixements en els camps de la hidrologia i la qualitat de l'aigua, la hidràulica i la geomorfologia fluvial, aplicades a la gestió fluvial.
Ofereix coneixements metodològics i tècnics per avaluar l'estat dels cursos d'aigua i plantejar intervencions que es poden transposar a diferents entorns tant del Nord com del Sud.

Continueu llegint l'article al lloc original →

LLEGIR  Treballar a l'estranger