L'emprenedoria social és un enfocament innovador que combina principis empresarials i objectius socials per crear un impacte positiu en la societat i el medi ambient. HP LIFE, la iniciativa d'aprenentatge electrònic de Hewlett-Packard, ofereix formació gratuïta titulada "Emprenedoria social” per ajudar els emprenedors i professionals a comprendre els conceptes clau de l'emprenedoria social i desenvolupar les habilitats necessàries per posar en marxa i dirigir una empresa social d'èxit.

En cursar el curs "Emprenedoria social" d'HP LIFE, aprendràs a identificar oportunitats d'empresa social, dissenyar models de negoci sostenibles i mesurar l'impacte social i ambiental del teu negoci.

 Conèixer els principis de l'emprenedoria social

L'emprenedoria social es basa en un conjunt de principis clau que distingeixen les empreses socials negocis tradicionals. La formació "Emprenedoria social" d'HP LIFE us ajudarà a comprendre aquests principis i aplicar-los en la creació i gestió de la vostra empresa social. Entre els principals aspectes tractats en la formació es troben:

  1. La missió social: Descobriu com les empreses socials posen la missió social al centre del seu model de negoci, buscant resoldre problemes socials o ambientals alhora que generen ingressos.
  2. Sostenibilitat financera: aprèn com les empreses socials combinen la sostenibilitat financera amb els seus objectius socials, equilibrant la rendibilitat i l'impacte social.
  3. Mesura de l'impacte: entén la importància de mesurar l'impacte social i ambiental de la teva empresa social i descobreix eines i mètodes per fer-ho de manera eficaç.
LLEGIR  El compte de formació personal (CPF)

 Llançar i dirigir una empresa social d'èxit

La formació "Emprenedoria social" d'HP LIFE us guiarà a través dels passos clau per posar en marxa i dirigir una empresa social d'èxit, abastant aspectes com la definició de la missió social, el disseny del model de negoci, el finançament i la mesura de l'impacte.

En cursar aquest curs, desenvolupareu les habilitats i els coneixements necessaris per:

  1. Identificació d'oportunitats d'empresa social: aprèn a detectar qüestions socials i ambientals que es poden abordar per l'empresa social i avalua el potencial de mercat de la teva idea.
  2. Dissenyar un model de negoci sostenible: Desenvolupar un model de negoci que combini missió social, viabilitat financera i impacte ambiental, tenint en compte les necessitats dels grups d'interès i els recursos disponibles.
  3. Trobeu el finançament adequat: obteniu informació sobre les fonts de finançament específiques de les empreses socials, com ara inversors d'impacte, subvencions i préstecs d'impacte social, i apreneu a preparar una sol·licitud de finançament convincent.
  4. Gestionar i fer créixer la vostra empresa social: apreneu a gestionar els reptes específics de les empreses socials, com ara equilibrar objectius financers i socials, reclutar i motivar empleats i comunicar el vostre impacte als grups d'interès.

En cursar el curs HP LIFE "Emprenedoria social", desenvolupareu les habilitats i els coneixements necessaris per crear i gestionar una empresa social d'èxit i tenir un impacte positiu en la societat i el medi ambient. Aquesta formació et prepararà per afrontar els reptes i aprofitar les oportunitats úniques de l'emprenedoria social, permetent-te contribuir a un món més just i sostenible alhora que desenvolupes la teva carrera professional.

LLEGIR  Qui és elegible per a la reagrupació familiar?