Posseir els fonaments essencials

Les noves professions de big data i ciències de dades ofereixen oportunitats emocionants. Tanmateix, la formació necessària per a ells requereix una base sòlida en estadística i informàtica. Aquest és precisament l'objectiu d'aquest curs complet: dotar-te d'aquests requisits previs essencials.

En primer lloc, repassa els conceptes bàsics de la programació de Python. Un llenguatge ara essencial per processar dades massives. Al cor del curs, aprendràs la seva sintaxi i els seus mòduls principals. Amb un enfocament particular a la biblioteca NumPy, una eina central en ciència de dades.

Veuràs per què les bases de dades relacionals clàssiques arriben als seus límits quan s'enfronten a volums gegantins de big data. Aleshores serà necessària una introducció als sistemes d'emmagatzematge massiu distribuïts.

L'estadística es tractarà en profunditat, des dels conceptes fonamentals fins als models de regressió. Variables aleatòries, càlcul diferencial, funcions convexes, problemes d'optimització... Tants conceptes imprescindibles per fer anàlisis rellevants sobre dades massives.

Finalment, descobrireu un primer algorisme de classificació supervisada: el Perceptron. Una aplicació concreta dels teus nous coneixements estadístics en un cas d'ús clàssic.

Un enfocament pragmàtic i complet

Lluny de la formació teòrica tradicional, aquest curs adopta decididament un enfocament pragmàtic. Els conceptes s'apliquen sistemàticament a través de casos concrets i realistes. Per a una assimilació òptima dels conceptes tractats.

Tot el programa està estructurat de manera coherent. Els diferents mòduls se succeeixen i es complementen harmònicament. Des dels conceptes bàsics de la programació de Python fins a les estadístiques inferencials, inclosa la manipulació de big data. Progressaràs en etapes successives, acumulant metòdicament els maons necessaris.

Aquesta formació també es distingeix pel seu enfocament versàtil. Cobrint el codi, les dades, els aspectes matemàtics i algorísmics del big data. Una visió de 360 ​​graus essencial per abraçar plenament els problemes.

Es recordaran, per exemple, els fonaments bàsics de l'àlgebra lineal. Un prerequisit matemàtic essencial per treballar amb dades vectorials. Així mateix, es posarà èmfasi en la comprensió detallada dels conceptes estadístics subjacents als algorismes d'anàlisi predictiva.

Sortiràs, doncs, amb un veritable domini transversal dels fonaments. Preparat per abordar els cursos de ciència de dades i big data que us interessen amb total tranquil·litat!

Una obertura cap a noves perspectives

Aquest curs complet segueix sent sobretot una introducció als fonaments requerits. Però serà un autèntic trampolí per a tu cap a horitzons emocionants. Fent aquest primer pas essencial, obrireu el camí a múltiples especialitzacions que actualment tenen una gran demanda.

Aquests cursos més avançats us permetran aprofundir en les tècniques d'exploració i explotació de dades massives. Com ara l'aprenentatge automàtic supervisat i no supervisat, l'aprenentatge profund o fins i tot els mètodes d'agrupació. Enormes sortides professionals en àrees estratègiques per a les empreses.

Aleshores ets lliure d'especialitzar-te en els sectors que et fascinen. Finances, màrqueting, salut, logística... Tots busquen experts en dades per optimitzar els seus processos mitjançant l'anàlisi de les seves masses de dades.

Però per aprofitar aquestes oportunitats prometedores, primer cal posar les bases fermament. Aquesta és la clau que us donarà aquesta formació introductòria rica i pragmàtica!