Principal garant del respecte a les llibertats individuals i col·lectives a l’empresa, el representant dels treballadors ha estat durant molt de temps un gran protagonista en la representació dels treballadors. Amb la missió de representar el personal davant l’empresari i transmetre les queixes inherents a la relació laboral, el representant del personal era un interlocutor privilegiat de l’empresari. Desapareguda al final de la revisió de les institucions de representació del personal, la missió que li correspon s'incorpora avui al camp de competència del comitè social i econòmic (C. Laboral, art. L. 2312-5).

Per tal que els representants del personal puguin complir aquesta funció, el codi laboral reconeix el dret d’alertar-los: quan noten, “en particular, mitjançant l’intermediari d’un treballador, que hi ha una vulneració dels drets de les persones, a la seva salut física i mental o a les llibertats individuals a l’empresa que no estarien justificades per la naturalesa de la tasca a realitzar ni proporcionades a l’objectiu buscat ”(C. trav., art. L. 2312-59 i L. 2313 -2 anc.), Els membres elegits del CSE ho notifiquen immediatament a l’empresari. Aquest últim ha d'iniciar una investigació. En cas de fracàs de l’empresari o de desacord sobre la realitat de l’incompliment, l’empleat o el representant del personal si l’empleat en qüestió ho notifica

Continueu llegint l'article al lloc original →

LLEGIR  Automatitzeu el vostre negoci en línia amb Systèmeio