Publicat el 08/03/2021 a les 16:59 per la redacció d'Éditions Tissot a remuneració.

El butlletí oficial de la Seguretat Social (BOSS) és una base de dades documental digital accessible a Internet. Reuneix la normativa sobre cotitzacions i cotitzacions a la seguretat social. Els primers elements són accessibles, però el seu contingut serà oposable a l’administració només a partir de l’1 d’abril de 2021.

Continueu llegint l'article al lloc original →

LLEGIR  U2F2: Prevenció de l'amenaça fantasma a FIDO/U2F