El dimarts 9 de març de 2021, La Filière Française de l’Eau va publicar en col·laboració i cofinançament amb el Ministeri d’Ocupació, Treball i Integració un estudi PIC EDEC realitzat per Ernst & Young, centrat en l’ocupació, les competències i la formació el 2025. Aquesta publicació molt rica és una oportunitat per redescobrir la varietat d’oficis i trajectòries professionals possibles en un sector de l’aigua que recluta tots els jugadors.

L'estudi cobreix el perímetre més gran dels actors del sector de l'aigua francès a tot el territori nacional, així com del cicle de l'aigua gran i petit.  : serveis públics i privats de gestió de l'aigua, proveïdors de serveis d'enginyeria, industrials i proveïdors d'equips especialitzats, constructors d'edificis, autoritats delegadores, agents institucionals del sector, formació i investigació.

 124 FTE i al voltant d’un centenar d’oficis
Amb 124 llocs de treball el 000, els agents del sector de l'aigua francès cobreixen una àmplia varietat de professions. El sector en té més d’un centenar, tot i que no disposa d’un sistema de referència unificat. Això es tradueix a un major nivell de diversificació de les seves necessitats per garantir totes les seves missions, en comparació amb altres sectors similars.