Temps parcial: durada inferior a la durada legal o contractual

El contracte de treball a temps parcial és un contracte que preveu un període laboral inferior a la durada legal de 35 hores setmanals o la durada fixada per conveni col·lectiu (acord de sucursal o empresa) o la durada laboral aplicable a la vostra empresa si la durada és inferior a 35 hores.

Es pot exigir als treballadors a temps parcial que treballin més enllà del temps de treball previst al contracte de treball. En aquesta situació, treballen hores extres.

Les hores extraordinàries són les hores treballades pels empleats a temps complet més enllà de la durada legal de 35 hores o la durada equivalent a l’empresa.

Els empleats a temps parcial poden treballar hores addicionals dins del límit:

1/10 del temps de treball setmanal o mensual previst al contracte de treball; o, quan un conveni o conveni col·lectiu de sucursal ampliat o un acord d’empresa o establiment ho autoritzi, 1/3 d’aquest període.

 

 

Continueu llegint l'article al lloc original →

LLEGIR  Quin és el principi de l'aplicació gratuïta Vinted?