Convenis col·lectius: retribució anual garantida i dos coeficients

Un empleat, infermera d'una clínica privada, s'havia apoderat dels prud'hommes de les sol·licituds de pagament endarrerit en virtut de la retribució anual garantida que preveu el conveni col·lectiu aplicable. Aquest va ser el conveni col·lectiu d'hospitalització privada de 18 d'abril de 2002, que disposa:

d'una banda, el salari mínim convencional relatiu a cada lloc de treball es fixa mitjançant les graelles que apareixen sota el títol “Classificació”; es calcula a partir del valor del punt aplicat als coeficients de les graelles de classificació (art. 73); d'altra banda, s'estableix una retribució anual garantida que correspon per a cada coeficient d'ocupació a un salari anual convencional que no pot ser inferior a l'acumulació anual de les retribucions mensuals brutes convencionals i incrementat en un percentatge el tipus (….) del qual és revisable anualment. (art. 74).

En aquest cas, a la treballadora li havia assignat un coeficient per part de la clínica, incrementat en relació al que estava subjecta en virtut del conveni col·lectiu. Considerava que, per calcular la seva remuneració anual garantida, l'empresari s'hauria d'haver basat en aquest coeficient que li havia atribuït la clínica i...

Continueu llegint l'article al lloc original →

LLEGIR  UN ANY 2021 MARCAT PER LA PROFESSIONALITZACIÓ DELS ACTORS MALICIOSS