Convenis col·lectius: el cas de les hores extres realitzades per un empleat remunerat exclusivament a partir de propines

Un empleat treballava com a cap de cambrer en un restaurant (nivell 1, nivell II, del conveni col·lectiu d'hotels, cafeteries, restaurants), a canvi d'un percentatge de pagament del servei.

Després del seu acomiadament, s'havia apoderat dels prud'hommes per impugnar aquesta ruptura i, en particular, per demanar el pagament endarrerit de les hores extres que havia fet.

El tema de la compensació de les hores extres per als empleats remunerats amb un percentatge de serveis es tracta a l'article 5.2 de la modificació núm. 2 del 5 de febrer de 2007 relativa a l'organització del temps de treball que estableix:
« Per als treballadors retribuïts per servei (...), la retribució derivada del percentatge de servei calculat sobre la xifra de negocis es considera com a remuneració de la jornada completa. No obstant això, l'empresa ha d'afegir al percentatge de servei el pagament dels increments (...) per les hores extraordinàries realitzades.
La retribució de l’empleat abonada al percentatge de servei així compost ha de ser, com a mínim, igual al salari mínim de referència degut en aplicació de l’escala salarial i per la durada del treball realitzat, incrementat pels recàrrecs relatius a les hores.