Convenis col·lectius: quina retribució per a les empleades amb baixa de maternitat?

La baixa per maternitat té un impacte en la retribució del treballador. En aquest sentit, el conveni col·lectiu aplicable pot exigir a l'empresari el manteniment del seu salari.

Aleshores es planteja la pregunta sobre quins elements del salari s’han de mantenir durant aquest període i, en particular, les bonificacions i altres gratificacions.

Aquí, tot depèn de la naturalesa de la prima. Si es tracta d'una bonificació el pagament de la qual està vinculat a una condició de presència, l'absència de la treballadora en permís de maternitat autoritza l'empresari a no abonar-la. Una condició, però: totes les absències, sigui quina sigui la seva procedència, han de comportar l'impagament d'aquesta bonificació. En cas contrari, la treballadora podria invocar discriminació per raó del seu embaràs o maternitat.

Si el pagament de la bonificació està subjecte a la realització d'un determinat treball, de nou, l'empresari no podrà abonar-lo a la treballadora en permís de maternitat. Aneu amb compte, però, perquè els jutges són estrictes en el tema.

Per tant, la prima ha de:

estar subjecte a la participació activa i efectiva dels empleats en determinades activitats; respondre a ...