Aquesta formació està adreçada a un públic que vulgui adquirir els coneixements bàsics que regeixen l'acció social que duen a terme els ens locals.

Comprendre com va néixer i va evolucionar l'acció social; com la descentralització ha recomposat totalment aquest sector; com a la dècada del 2000, les grans lleis relatives als diferents sectors de l'acció social van acompanyar grans canvis socials, com l'envelliment de la població, la massificació i heterogeneïtat dels problemes laborals, les transformacions de la unitat familiar, l'aparició de fenòmens d'emergència social. , la modificació de la presa en compte per part dels poders públics del lloc de les persones.

Com els grans trastorns legislatius dels darrers cinc anys (llei MAPTAM, llei Notre) han sacsejat els àmbits tradicionals de competència de les autoritats locals; com finalment, els grans canvis en l'actualitat (globalització, transicions digitals, energètiques, mediambientals, etc.) ens conviden a reflexionar sobre les transformacions de l'acció social: aquests són els reptes d'aquest seminari en línia.

També s'esforçarà per descriure els principals mecanismes que actuen dins d'aquestes polítiques públiques, així com el paper dels actors.

Continueu llegint l'article al lloc original →

Continueu llegint l'article al lloc original →

LLEGIR  Què és un títol professional?