• Conèixer les especificitats de la formació en aprenentatge i l'estatus de l'aprenent, els seus avantatges i inconvenients.
  • Identificar la formació i les professions accessibles mitjançant l'aprenentatge
  • Entendre com un aprenent combina la seva vida empresarial i la seva vida estudiantil
  • Busca un contracte d'aprenentatge

Descripció

L'objectiu d'aquest MOOC és descobrir les possibilitats que ofereix la formació en aprenentatge a l'educació superiorr. Es refereix a tots els components que desenvolupen aquest itinerari formatiu.

Els MOOC ofereixen molts possibilitats d'orientació i per ajudar els estudiants de secundària i universitari a descobrir rutes de formació a les quals no estan molt acostumats, per ajudar a trencar la reproducció social i obrir el camp de possibilitats.

Formació en aprenentatge a l'educació superior encara és poc entesa pels estudiants de secundària, estudiants i professors. El desenvolupament d'aquest itinerari formatiu és però una qüestió crucial que es refereix a diversos components.