En diferents llistes de reproducció que presenta a YouTube. Sempre segons el mateix model. S'ofereix un breu vídeo introductori per a una formació completa. El segueixen diversos passatges llargs que són útils per si mateixos. Però si decideixes anar més enllà. No oblidis que Alphorm és un centre de formació a distància que permet finançament mitjançant CPF. Això vol dir que podeu tenir accés a tot el seu catàleg de manera gratuïta durant un any, entre altres coses.

Durant aquesta formació de Microsoft Excel 2019, aprendràs a crear fulls de càlcul i introduir dades, formatar cel·les segons els seus tipus i contingut. Utilitzareu el porta-retalls avançat d'Office 2019 i creareu llistes personalitzades. També utilitzaràs la funcionalitat d'emplenament instantani d'Excel, inseriràs icones SVG i objectes 3D als teus fulls de càlcul d'Excel 2019. En particular, representaràs les teves dades numèriques amb gràfics de tot tipus, ja que crearàs i utilitzaràs macros per facilitar el processament complex o repetitiu. També crearàs taules dinàmiques i gràfics dinàmics, realitzaràs consolidacions i utilitzaràs el solucionador, importaràs dades externes d'una base de dades, faràs que els teus llibres de treball siguin accessibles per a persones amb discapacitat visual i altres.