Executiu sènior: definició

Per ser considerat com un alt executiu, l’empleat ha de ser investit amb importants responsabilitats que impliquin:

gran independència en l’organització del seu horari; poder de decisió en gran part autònom; l’avantatge d’una de les remuneracions més importants de l’empresa.

Aquests criteris acumulatius impliquen que només els directius que participen en la gestió de l'empresa entren en aquesta categoria.

En cas de disputa sobre l'estat de l'empleat, els jutges comprovaran en particular si combina aquests 3 criteris.

Executiu sènior: 3 criteris acumulatius

En el cas que acaba de dictaminar el Tribunal de Cassació, un empleat, contractat com a director administratiu i financer, va ser acomiadat per falta greu. Va remetre diverses sol·licituds a la justícia, en particular tendint a constatar que no tenia la condició d'executiu superior i a declarar admissibles les seves peticions de recordatori de sou.

Per tant, els jutges van comprovar les funcions reals realitzades per l’empleat.

Va rebre un dels sous més alts de l'associació per a la qual treballava.

Tenia una delegació de competències del director general.

Però el problema era l'organització del seu horari. No gaudia de cap autonomia real. De fet, ho era