Embargament salarial: en què consisteix?

Parlem d’embargament salarial, quan un creditor del vostre empleat us demana que retireu una determinada suma directament del salari d’aquest. Aquesta imposició es fa després sense el consentiment de l’empleat, per decisió del tribunal.

Com a embargament, haureu de pagar cada mes al registre del jutjat una suma com a màxim igual a la part embargable del salari.

Incautació de salaris: import de la fracció esquiva 2021

Per guanyar-se la vida a l’empleat, només es pot ingressar una part de la seva remuneració, determinada per un barem que tingui en compte la seva remuneració anual i el nombre de persones a càrrec seu.

Normalment, aquesta escala de confiscacions i transferències salarials s’estableix cada any per decret en funció dels canvis en l’índex de preus al consum de les llars publicat per l’INSEE.

No obstant això, atès que aquest índex va canviar poc entre l'agost del 2019 i l'agost del 2020, l'escala no es va tornar a avaluar aquest any. Per tant, l’escala 2020 es continua aplicant el 2021.

No obstant això, hi ha una fracció absolutament esquiva igual a la quantitat d’ingressos de solidaritat activa (RSA) per a una sola persona (Codi

Continueu llegint l'article al lloc original →

LLEGIR  Creació d'empreses innovadores: de la idea a la posada en marxa