Aquest curs ensenya estadística utilitzant el programari lliure R.

L'ús de les matemàtiques és mínim. L'objectiu és saber analitzar dades, entendre què estàs fent i poder comunicar els teus resultats.

Aquest curs està adreçat a estudiants i professionals de totes les disciplines que busquen formació pràctica. Serà útil per a qualsevol persona que necessiti analitzar un conjunt de dades real en el context de la docència, l'activitat professional o la recerca, o simplement per curiositat analitzar un conjunt de dades per si mateix (web de dades, dades públiques, etc.).

El curs es basa en el programari lliure R que és un dels programes estadístics més potents disponibles actualment.

Els mètodes tractats són: tècniques descriptives, proves, anàlisi de variància, models de regressió lineal i logística, dades censurades (supervivència).

Continueu llegint l'article al lloc original →

Continueu llegint l'article al lloc original →

LLEGIR  Gestionar un pla de formació