La jubilació progressiva permet continuar treballant a temps parcial i començar a cobrar part de la pensió. Si el vostre temps de treball està fixat en dies fixos, ara hi teniu dret, com els treballadors la durada dels quals és fixada en hores, sempre que tingueu més de 60 anys i un mínim de 150 trimestres cotitzats. Aquest sistema també s'especifica per als empleats el temps de treball dels quals no es pot definir, i per als autònoms.