En presència de Bruno Le Maire, Ministre d'Economia, Hisenda i Recuperació, Elisabeth Borne, Ministre de Treball, Ocupació i Integració, Emmanuelle Wargon, Ministre delegat al ministre de Transició Ecològica, encarregat de l 'Habitatge, iAlain Griset, Ministre delegat al ministre d'Economia, Hisenda i Recuperació, a càrrec de les petites i mitjanes empreses, les federacions professionals del sector de l'edificació i les obres públiques han assumit ferms compromisos per a l'ocupació i la formació professional per a L’èxit de França reviu.

1. France Relance proporciona suport directe al sector de la construcció

Prop de 10 milions d’euros finançats per l’Estat donaran suport a l’activitat del sector de la construcció. Una part important del pla de recuperació, 6,7 milions d’euros, es destina a la renovació energètica d’edificis públics i privats per reduir significativament les emissions de CO2, essent l’edifici la font d’una quarta part de les emissions.
A això s’afegiran cofinançaments públics o privats i altres mesures de France Relance que donin suport al sector de les obres públiques, com ara el pla d’inversions del Ségur de la Santé, l’acceleració de determinats projectes d’infraestructura o ajuts. al rellançament de la construcció sostenible que ...