Al final d'aquest curs, seràs capaç de:

  • tu presentes;
  • moure's;
  • acomodar-te;
  • restaurar-te;
  • fer una compra.

També aprendràs a fer-ho escriure i llegir àrab gràcies a la formació que s'ofereix en el sistema gràfic.

La formació s'organitza al voltant de tasques senzilles referenciades al nivell A1 del Marc Europeu de Referència per a les Llengües (MCERL).

En finalitzar la formació, podràs saludar de manera senzilla, presentar-te (identitat, adreça i telèfon, professió, procedència, activitat), entendre i demanar informació similar als teus interlocutors; omplir un formulari senzill amb nom, adreça, nacionalitat i estat civil; preguntar-te com moure't, fer servir fórmules bàsiques de cortesia amb prudència; reservar una habitació i fer una comanda a la cafeteria o restaurant; per fer una compra.

Amb la formació lingüística, insisteix el MOOC la dimensió cultural el coneixement del qual és fonamental per a la presa de contacte amb un parlant en el respecte i la comprensió dels seus codis i valors.

Continueu llegint l'article al lloc original →

Continueu llegint l'article al lloc original →

LLEGIR  Com automatitzar la vostra prospecció de LinkedIn el 2022?