Envelliment, discapacitat, primera infància... dinamització dels centres de les ciutats, desenvolupament de circuits curts o transició ecològica i inclusiva...

Com ofereix l'economia social i solidària respostes, possibilitats i models inspiradors?

Com aquestes respostes de l'ESS no es limiten a produir un bé o un servei sinó també processos de governança, intel·ligència col·lectiva i interès general?

Per respondre aquestes preguntes, 6 exemples concrets:

  • una botiga de queviures local per a tothom que crea dignitat a Grenoble,
  • una cooperativa de residents que ofereix hospitalitat a Marsella,
  • una associació ciutadana i productora d'energia eòlica que fa resilient el seu territori a Redon,
  • una cooperativa d'activitats i ocupació que assegura emprenedors a París,
  • un pol territorial de cooperació econòmica que produeix bon menjar vivint a Calais
  • una societat cooperativa d'interès col·lectiu que vol remenar les cartes en el sector dels serveis personals i en particular per a la gent gran del sud de Bordeus.

Com fan aquests actors de l'ESS? Com treballen amb les autoritats locals? Com treballar amb ells?

Això és el que aprendràs seguint aquesta formació en línia... composta per proves, entrevistes amb actors i perspectiva amb acadèmics.

Durant aquestes 5 hores, també trobareu els referents històrics, econòmics, legals i legislatius imprescindibles per entendre l'ESS i fer els primers passos d'una política de suport a l'ESS.