Converteix-te en un usuari d'Excel Power per a l'estructuració de dades

Aprendràs a dominar les funcions avançades:

- Format, ordenació

- Organització de dades en brut

- Format condicional

- Operador lògic IF, AND, OR

- Funció de cerca Cercar, Trobar, STXT

- Creació de funcions personals amb VBA

- Domini de taules creuades dinàmiques ...

Continueu llegint l'article al lloc original →