Amb motiu del Fòrum Internacional de Ciberseguretat 2021, l'Agència Nacional de Seguretat dels Sistemes d'Informació (ANSSI) defensa el futur de la ciberseguretat europea, basada en la cooperació i la solidaritat. Després d'un treball a llarg termini per construir un marc comú i compartit a Europa, la Presidència francesa del Consell de la Unió Europea (UE) el 2022 serà una oportunitat per reforçar la sobirania europea en termes de ciberseguretat. La revisió de la directiva NIS, la ciberseguretat de les institucions europees, el desenvolupament d'un teixit industrial de confiança i la solidaritat europea en cas de crisi important seran les prioritats franceses per al primer semestre de 2022.