Els titulars d’un compte de formació personal (CPF) que vulguin utilitzar el seu compte per formar-se en professions digitals estratègiques ara poden obtenir un finançament estatal addicional.

Com a part del pla "France Relance", l'Estat ha decidit aplicar una política de'' contribució en drets addicionals com a part del compte d'entrenament personal (CPF), que es pot mobilitzar a través de "El meu compte d'entrenament".

L’adequació de les competències de les persones treballadores és, de fet, un dels components del pla de recuperació destinat a reforçar la competitivitat de diversos sectors estratègics per a l’economia nacional i que han estat debilitats per la crisi sanitària.

Quina formació està donant suport l'estat amb aquest finançament?

La regla de concordança definida està pensada per a qualsevol titular d’un CPF (empleat, sol·licitant d’ocupació, treballador autònom, etc.) per a la formació en el camp digital (exemples: desenvolupador web, creador i administrador d’un lloc Internet, tècnic d’assistència informàtica, etc.).

La contribució s’activa si el saldo del compte no és suficient per pagar la formació. L’import de la contribució pot ser del 100% de la resta a pagar dins del límit de 1 € per expedient de formació. La contribució de l'Estat no és exclusiva de la contribució d'un altre finançador o del titular