Mascareta obligatòria i foment del teletreball per als empleats que puguin: aquí teniu què recordar de la nova versió del protocol nacional de seguretat i salut dels treballadors de l'empresa davant l'epidèmia de la Covid-19, la publicació del qual està prevista pel dilluns 31 d'agost al final de la jornada.

Màscara obligatòria, tret que ...

En teoria, la màscara serà obligatòria, a partir de l’1 de setembre, en espais professionals tancats i compartits. Però, a la pràctica, seran possibles adaptacions en funció de la circulació del virus als departaments.

Als departaments de la zona verda, amb baixa circulació del virus, es podrà derogar de l'obligatorietat de portar mascareta si hi ha suficient ventilació o ventilació, pantalles de protecció instal·lades entre llocs de treball, dotació de viseres i si l'empresa ha implantat una política de prevenció amb en En particular, el nomenament d'un referent Covid i un procediment per a la gestió ràpida dels casos de persones simptomàtiques.

A la zona taronja, amb una circulació moderada del virus, s'afegeixen dues condicions addicionals per derogar