Més protector de les lleis extraeuropees

SecNumCloud versió 3.2 criteris de protecció explícits davant les lleis no europees. D'aquesta manera, aquests requisits garanteixen que el proveïdor de serveis al núvol i les dades que processa no estiguin subjectes a lleis no europees. SecNumCloud 3.2 també integra retroalimentació de les primeres avaluacions i especifica el requisit per a la implementació de proves de penetració al llarg del cicle de vida de la qualificació. Pel que fa a les solucions ja qualificades de SecNumCloud, mantenen la seva seguretat Visa i l'ANSSI donarà suport si cal a les empreses interessades per garantir la transició.

"Per fomentar un entorn digital protector que estigui al pas amb els desenvolupaments tecnològics, fins i tot per a les dades i aplicacions més crítiques, la identificació de serveis al núvol de confiança és essencial. La titulació SecNumCloud contribueix a cobrir aquesta necessitat en acreditar un altíssim nivell d'exigència en matèria de seguretat digital, tant des del punt de vista tècnic com operatiu i legal” especifica Guillaume Poupard, director general de l'ANSSI.

L'estratègia d'avaluació SecNumCloud

Tots els serveis al núvol són elegibles per a la qualificació de SecNumCloud. Efectivament, la qualificació és adaptable a les diferents ofertes: SaaS (Software