ANSSI treballarà, juntament amb el Ministeri d'Europa i Afers Exteriors, per reforçar la coordinació de la Unió Europea en cas d'una important cibercrisi.

Un ciberatac important pot tenir un efecte durador en les nostres societats i les nostres economies a escala europea: per tant, la UE ha de poder preparar-se per fer front a un esdeveniment d'aquest tipus. La xarxa europea d'autoritats encarregades de la gestió de la cibercrisi (CyCLONe) es reunirà així a finals de gener, amb el suport de la Comissió Europea i ENISA, per discutir els reptes que planteja una crisi a gran escala i la manera de desenvolupar i millorar els mecanismes de cooperació i assistència mútua dins de la UE. Aquesta reunió també serà una oportunitat per explorar el paper que podrien tenir els actors del sector privat de confiança, inclosos els proveïdors de serveis de ciberseguretat, en el suport de les capacitats del govern en cas d'un ciberatac important.
La reunió de la xarxa CyCLONe formarà part d'una seqüència d'exercicis que implicarà les autoritats polítiques europees a Brussel·les i que tindrà com a objectiu posar a prova l'articulació dels aspectes interns i externs de la gestió de la cibercrisi a la UE.

ANSSI treballarà, juntament amb la Comissió Europea